General terms and conditions

Ajánlat, szerződéskötés és teljesítés
Szállító által üzemeltetett Alföld Porcelán Webáruház (alfoldporcelan.hu) oldalain szereplő termékeknél feltüntetett árak ajánlati árak, amelyek tartalmazzák az általános forgalmi adót. Megrendelés esetén a Szállító részéről a megrendeléskor érvényes árakon történik a visszaigazolás. Szállító az árváltoztatás jogát fenntartja!

Az Alföld Porcelán Webáruház (alfoldporcelan.hu) oldalon előzetesen regisztrált felhasználók - cselekvőképes természetes személyek, jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek – mint felhasználók adhatják le megrendeléseiket.


Az Alföld Porcelán Webáruháznál lehetőség van előzetes regisztráció nélküli vásárlásra is, ebben az esetben az első rendeléskor megadott adatokhoz a webáruház automatikusan hozzárendeli a felhasználó e-mailcímét és generál egy jelszót, amit a későbbi bejelentkezéskor meg lehet változtatni. A vásárló ezzel a felhasználó névvel és az általa jóváhagyott jelszóval tud később az oldalra belépni, ha szeretné ellenőrizni a rendelés aktuális állapotát, vagy szeretne újabb rendelést feladni. A vásárlás
véglegesítésénél a felhasználónak lehetősége van felhasználó adatait törölni, ebben az esetben a Webáruház később nem tárolja felhasználói adatait, újabb vásárlás esetén újra fel kell vinni a kívánt adatokat.


A vásárló abban az esetben is tud újabb rendelést feladni, ha az oldalra előzetesen nem jelentkezett be. Ebben az esetben a regisztráció nélküli vásárlás folyamatán keresztül tudja rendelését véglegesíteni.


A megrendelés megérkezéséről a Szállító rendszere automatikusan küld egy e-mailt a harsanyi@alfoldporcelan.hu e-mail címről. A Megrendelő és a Szállító között, mint távollévők között kötött szerződés, a jelen dokumentumban leírt feltételek szerint akkor jön létre, amikor a Megrendelő által leadott rendelést a Szállító e-mailben visszaigazolja. A visszaigazolásban szerepel, hogy a Szállító mikor tudja teljesíteni a megrendelést, az aktuálisan az oldalon feltüntetett kedvezményekkel kalkulált ár és a fizetési feltételek. A Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a megrendelést a
visszaigazolásban szereplő feltételekkel és módon teljesíti, míg a Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a megrendelt árut a visszaigazolásban szerelő időpontban, vagy a Szállító által meghatározott időpontban átveszi, és a teljes kifizetett összeget legkésőbb az átvételkor megfizeti a Szállítónak.


Szállító a beérkező megrendeléseket iktatja, azokat kizárólag a visszaigazolását követően tekinti kölcsönösen elfogadott írásbeli szerződésnek; ezen szerződések (megrendelés + visszaigazolás) utólagosan a számviteli előírásoknak megfelelően vezetett nyilvántartásából visszakereshetők.


A szerződéskötés és teljesítés folyamata
1) Megrendelő az Alföld Porcelán Webáruház (alfoldporcelan.hu) kiválasztott tételeket az oldalon keresztül elektronikusan megrendeli. A megrendelési folyamat során a Megrendelő megismeri a termékeket, annak paramétereit, tulajdonságait, felszereltségét és jellegzetességeit, minőségi jellemzőit, az árakat és fizetési feltételeket és az áru átvételének módját, továbbá a vonatkozó garanciális feltételeket. A megrendelés leadásakor a Megrendelő elfogadja jelen Általános
Szállítási Szerződési Feltételeket.


2) Szállító rendszere a megrendelés hozzá történő megérkezését követő e-mailt küld a megérkezésről. A szállító a megrendelés hozzá történt megérkezését követő 48 órán belül a teljesítés érdekében ellenőrzi, hogy a megrendelésben szereplő adatok valósak, teljesek és egyértelműek. Amennyiben a megrendelés bármilyen okból hiányos, vagy nem egyértelmű adatokat tartalmaz a Szállító e-mail-ben, vagy a megrendelésen feltüntetett egyéb elérhetőségen felveszi a kapcsolatot a
Megrendelővel az adatok kiegészítése, pontosítása érdekében. A teljesítéshez szükséges adatokat tartalmazó megrendelés esetén a megrendelés Szállítóhoz történt megérkezésétől számított, 1 munkanapon belül a Szállító e-mailben visszaigazolja a Megrendelőnek, hogy a megrendelését milyen időpontban és módon tudja teljesíteni, illetve arról is ha nem tudja teljesíteni a rendelést. A
webáruházban található termékek között minden igyekezetünk ellenére előfordulhat olyan termék melyet kosárba lehet tenni és meg lehet rendelni, de nincs készleten, illetve nem is szerezhető be. Ebben az esetben mielőbb értesítjük a Megrendelőt. A szerződés ezzel a szabályszerű visszaigazolással és az abban szereplő feltételekkel jelen általános szerződés feltételek szerint jön létre a felek között. Ha a Vevő 48 órán belül nem kap visszaigazolást, akkor mentesül a szerződéses
kötelezettsége alól.


3) A szabályszerű megrendelést követően kiszállítandó csomagokat a visszaigazolást követő 1-30 munkanapon belül adja fel a Szállító a megrendelésen a Megrendelő által meghatározott szállítási címre. A Szállító a csomag feladásának tényéről minden esetben e-mail-ben tájékoztatja a Megrendelőt.


A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv.


Felelősség
Szállító jogosult a honlapon feltüntetett árakat és jelen általános szerződési feltételeket egyoldalúan módosítani. A módosítás a honlapon történő megjelenítés időpontjától hatályos azzal, hogy a szabályszerűen megrendelt és visszaigazolt megrendelések teljesítése a visszaigazolásban szereplő árakon, a visszaigazolás időpontjában közzétett hatályos általános szerződési feltételekkel történik. A módosítás visszamenőleges hatállyal nem bír, a már létrejött szerződéseket nem érinti. A Megrendelőnek lehetősége van az adatbeviteli hibák kijavítására az office@alfoldporcelan.hu email címre történő üzenet küldésével.


Amennyiben a Szállító 48 órán belül nem igazolja vissza az adatbeviteli hibák kijavításáról szóló visszajelzést, akkor a Megrendelő mentesül a szerződés kötelezettsége alól.


A Megrendelő által megadott hibás, téves adatokból eredő teljesítési problémákért a Szállító nem vállal felelősséget, e tekintetben a felelősség kizárólagosan a Megrendelőt terheli.


Az Alföld Porcelán Webáruház (alfoldporcelan.hu) található szöveg és képanyag a vásárlók minél pontosabb tájékoztatását szolgálja. A Szállító minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy azokat teljes körűen a legnagyobb körültekintéssel kezelje, azonban a körültekintése ellenére esetlegesen mégis előforduló adminisztratív hibákért, eltérésekért a Szállító felelősséget nem vállal. A Szállító szerződéses kötelezettsége kizárólag a visszaigazolásban szereplő teljesítésért áll fenn a Megrendelő felé.


A Szállító nem vállal felelősséget semmilyen az internetes hálózatban, levelezőrendszerben, bármilyen adatforgalomban felmerülő technikai vagy szoftverhibáért, és azok következményeiért.


A Szállító nem vállal felelősséget az előforduló pontatlanságokért és azok teljesítésre vonatkozó esetleges következményeiért.


Az Alföld Porcelán Webáruház oldalon történő vásárlás kizárólag elektronikus úton lehetséges, interneten keresztül (http://alfoldporcelan.hu címen) a termékek Megrendelő által a megrendelésben meghatározott lakcímre, vagy egyéb címre történő kiszállítással, illetve előzetes időpont egyeztetés alapján a Szállító telephelyén történő személyes átvétellel. Az internetes felületünkön olvasható vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett bruttó ár. A feltüntetett árak nem minősülnek
közvetlen árajánlattételnek, illetve olyan nyilatkozatnak, mely szerint az adott termék korlátlan mennyiségben állna rendelkezésre. Az Alföld Porcelán Webáruház (alfoldporcelan.hu) internetes felületén feltüntetett képek a vonatkozó termék lényeges tulajdonságát hivatottak bemutatni, helyenként illusztrációk, a termék értékesíteni kívánt alapfelszereltségéhez nem tartozó egyéb felszereléseket is tartalmazhatnak. A termékkínálatunk jellemzőit a konkrét árucikk oldalából ismerheti meg részletesen.


A csomagküldésre kerülő tételeket partnerünkkel a Magyar Posta Zrt. MPL futárszolgálat Szállító közreműködésével, mint fuvarozóval juttatjuk el a megrendelésben megadott címre. Ebben az esetben a megrendelés során a megjegyzés mezőben megadható a kiszállítás pontosabb időpontja és egyéb preferenciák (pl.: délelőtti, vagy délutáni kézbesítés, telefonos egyeztetés a futárral, kaputelefon adatai), melyekhez a futár a lehetőségekhez képest próbál minél jobban igazodni, igyekszik azokat figyelembe venni. A telefonos egyeztetés nem a megrendelésben meghatározott szállítási cím és időpont módosítására szolgál, hanem arra, ha a címzett a megadott címen más módon nem érhető el, csak telefonon. A fuvarozás részletes feltételeit Magyar Posta Zrt. MPL futárszolgálat Szállító mindenkori fuvarozási feltételeit tartalmazó szabályzatai határozzák meg.


A szerződés Szállító által történt teljesítésének az áru átvétele számít, ezért kérjük, feltétlenül győződjön meg átvételkor:

a csomagolás sértetlenségéről,
az áru épségéről, és mennyiségéről
a rendelésben megadott és számlán szereplő tételek és árak egyezőségről


Bárminemű eltérés vagy kifogás esetén a Megrendelő annak észlelését, felmerülését követően haladéktalanul írásban köteles azt a Szállítónak bejelenteni. A csomagban minden esetben megtalálható a számla, amely a megrendelő nevére és címére van kiállítva. Amennyiben ettől a Megrendelő el akar térni, azt a vásárlás során köteles megjelölni a "számlázási adatok" alatt. A teljesítés dátuma az áruhoz mellékelt számlán szerepel. A számla megőrzése fontos, mert mennyiségi vagy minőségi kifogás kezdeményezéséhez feltétlen szükséges.


Elállás
A vásárló jogosult az áru átvételétől számított 14 napon belül a szerződéstől elállni. Ebben az esetben az áru és az elküldött számla haladéktalan Szállító részére történő visszajuttatásáról a vásárlónak kell gondoskodnia és a visszajuttatással összefüggésben felmerülő minden költség a Megrendelőt terheli. A teljes kifizetett összeget csak sértetlen állapotú áru esetében tudjuk visszatéríteni.